Andel ansatte med fulført utdannelse fra høyskole eller universitetFiguren viser andel ansatte med fulført utdannelse fra høyskole eller universitet, fordelt på kjønn, over de siste 12 år. *Tidseriebrudd grunnet innføringen av A-ordningeneverviz is an online visualization tool that helps you create interactive charts and maps.

Embed your interactive visualizations on your website, blog or intranet. You can also export them as images or PDF for offline and print.

Enter data directly, drop a CSV file into the editor, copy & paste from Excel, or connect to live data via our Google Sheet inte­gration.

Our intuitive editor lets you choose chart type, edit text, fonts and colors to make your data stand out.